Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015

Tối 9-11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp HĐND, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 và tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và chủ trì buổi lễ. Đến dự, có đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành T.Ư, các Ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và TP Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các tác giả được trao giải cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam". Ảnh: ĐỨC TÁM (TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các tác giả được trao giải cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam". Ảnh: ĐỨC TÁM (TTXVN)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Cách đây tròn hai năm, ngày 9-11 được công bố chính thức là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội. Với chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, trong hai năm qua, Ngày Pháp luật đã được các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương tích cực triển khai thực hiện với trọng tâm là triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Đến nay, chúng ta đã thu được những kết quả quan trọng bước đầu, góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhắc lại sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Theo tư tưởng lập hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội thông qua đã mở ra không gian Hiến pháp mới để chúng ta xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN với tinh thần thượng tôn pháp luật; mọi quyết định của Nhà nước đều phải minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật; Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm, bảo vệ quyền dân chủ, tự do, quyền con người, quyền công dân; người dân có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và được quyền làm những gì pháp luật không cấm, sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đề cập hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là đột phá hàng đầu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Trên thực tế, thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta ngày càng được hoàn thiện, từng bước được thực thi có hiệu quả và nhận được sự đồng thuận trong xã hội. Thể chế về tổ chức bộ máy nhà nước, quyền con người, quyền công dân có sự chuyển biến khá cơ bản, toàn diện, hài hòa giữa quyền và trách nhiệm, bảo đảm thực thi theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đã trở thành nội dung chủ yếu trong hoạt động của Chính phủ nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ thực hiện quyền hành pháp của cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam; thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và cải thiện đời sống nhân dân;...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các đoàn thể và đồng bào, đồng chí trong và ngoài nước...; hoan nghênh Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan đã có sáng kiến tổ chức cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp và hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015. Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp là hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật thiết thực, được đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tích cực hưởng ứng.

Theo Báo cáo của Bộ Tư pháp, đã có tới gần 5 triệu bài dự thi. Cuộc thi đã góp phần phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung tiến bộ của Hiến pháp năm 2013, trở thành một phong trào sôi nổi học tập, tìm hiểu và thực hiện Hiến pháp, góp phần xây dựng đồng thuận xã hội trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Ngày Pháp luật năm 2015 có chủ đề “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Để Ngày Pháp luật năm 2015 và các năm tiếp theo thật sự thiết thực, hiệu quả, đồng thời phát huy hiệu ứng tích cực của Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền ở địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao giải Đặc biệt tặng Đại úy Nguyễn Thị Đắc Hương, giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng); Ban Tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba tặng các tập thể và cá nhân đoạt giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”.