Thông tin về sữa bột chứa chất gây ung thư ở Hồng Kông (Trung Quốc)

NDO -

Cục An toàn thực phẩm (VFA), Bộ Y tế, cho biết, đã liên lạc với hệ thống các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế của Hồng Kông (Trung Quốc) để làm rõ sự việc Hội người tiêu dùng Hồng Kông (Trung Quốc) báo cáo 15 nhãn sữa chứa chất gây ung thư là 3-MCPD và glycidyl este.

(Ảnh minh họa: Reuters)
(Ảnh minh họa: Reuters)

Ngày 17-8, Hội đồng Người tiêu dùng Hồng Kông (Trung Quốc) công bố kết quả nghiên cứu về an toàn và chất lượng dinh dưỡng trong các sản phẩm dinh dưỡng công thức trên Trang thông tin điện tử.

Kết quả cho biết, đã phát hiện 15 mẫu sản phẩm dinh dưỡng công thức có chứa 3-Monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) và chín mẫu có chứa glycidyl este (GE). Trong số các loại sản phẩm dinh dưỡng công thức kiểm nghiệm có nhiều thương hiệu nổi tiếng như Wyeth, Mead Johnson, Abbott, Meiji...

Trước tình hình này, Cục An toàn thực phẩm đã liên lạc với đầu mối Hệ thống các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) của Hồng Kông (Trung Quốc) và đã được cung cấp thông tin như sau:

Theo nghiên cứu này, 3-Monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) và glycidyl este (GE) được tìm thấy trong 15 sản phẩm dinh dưỡng công thức là những chất sinh ra trong quá trình chế biến thực phẩm và có thể có trong một số thực phẩm.

Hiện tại, Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm quốc tế (Codex) và các quốc gia như Mỹ, Canada, Australia, New Zealand, Singapore và châu Âu (EU) chưa đưa ra tiêu chuẩn về 3-MCPD trong các sản phẩm dinh dưỡng công thức. Theo Lượng ăn vào hằng tuần tạm thời chịu đựng được (PTWI) do Ủy ban hỗn hợp các chuyên gia FAO/WHO về phụ gia thực phẩm (JECFA) xây dựng đối với 3-MCPD thì lượng 3-MCPD được phát hiện trong nghiên cứu của Hội đồng người tiêu dùng Hồng Kông (Trung Quốc) đều thấp hơn PTWI khi sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn trên nhãn.

Về quy định đối với GE, Codex, Mỹ, Canada, Australia, New Zealand và Singapore cũng không đặt ra tiêu chuẩn về GE trong các sản phẩm dinh dưỡng công thức. Riêng EU có quy định giới hạn tối đa đối với GE trong sản phẩm dinh dưỡng công thức và tất cả GE được phát hiện trong các sản phẩm dinh dưỡng công thước trong báo cáo của Hội đồng người tiêu dùng Hồng Kông (Trung Quốc) đều đạt tiêu chuẩn của EU.

Cục An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục phối hợp cơ quan quản lý của Hồng Kông (Trung Quốc), các tổ chức quốc tế và các cơ quan quản lý của các quốc gia khác để cập nhật những thông tin mới nhất về các quy định đối với 3-MCPD và GE và thông báo tới người tiêu dùng được biết để lựa chọn sản phẩm cho phù hợp.

Hồng Kông (Trung Quốc) phát hiện chín loại sữa bột trẻ em có chứa chất gây ung thư