Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tham nhũng, tiêu cực tại Quảng Ninh

NDO - Chiều 18/8, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác số 3 với Ban Thường vụ tỉnh Quảng Ninh.
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác số 3 với Ban Thường vụ tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 chủ trì Hội nghị.

Với sự quyết liệt, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt, tuy nhiên một số loại tội phạm còn gia tăng, diễn biến phức tạp.

Từ năm 2011 đến 15/12/2021 đã khởi tố 16.977 vụ, 26.764 bị can, trung bình mỗi năm khởi tố 1.697 vụ, 2.676 bị can; tiếp nhận, giải quyết 17.587 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, trung bình mỗi năm tiếp nhận, giải quyết 1.758 tin. Các lực lượng chức năng tăng cường phát hiện, xử lý tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, nhất là từ năm 2018 đến nay.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại tỉnh Quảng Ninh còn có những tồn tại, hạn chế, như:

Trong giải quyết nguồn tin tội phạm gặp một số khó khăn trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, giám định tài liệu, định giá tài sản. Vẫn còn tình trạng các cơ quan liên quan đến vụ việc không hợp tác với cơ quan điều tra trong cung cấp tài liệu; chi phí giám định, định giá tài sản, chi phí dịch tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt lớn; có vụ việc phức tạp khó khăn trong việc xác định được cơ quan có đủ điều kiện, năng lực để trưng cầu giám định; thời gian giám định kéo dài dẫn đến phải tạm đình chỉ việc giải quyết, thời gian giải quyết kéo dài; Nhiều vụ việc hàng hóa cần định giá là hàng cấm, mặt hàng chưa được phép lưu hành hoặc không có sẵn trên thị trường Việt Nam hoặc không có căn cứ xác định giá trị tài sản bị thiệt hại dẫn đến các cơ quan có chức năng định giá từ chối định giá, gây khó khăn cho việc giải quyết các nguồn tin tội phạm về kinh tế…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh trong triển khai nội dung công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, nhất là những năm gần đây.

Về nội dung, kết quả hoạt động của Đoàn kiểm tra, đồng chí ghi nhận sự phối hợp hiệu quả, tích cực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đơn vị thuộc diện kiểm tra trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu và có báo cáo, giải trình cụ thể theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, góp phần tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra.

Trong thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung: nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cũng như Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên, chủ động, đồng thời, quyết liệt, chủ động phòng, ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và kiên quyết xử lý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, trọng tâm là kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân, đảng viên vi phạm trong các vụ án, vụ việc, bảo vệ người dám đấu tranh chống tham nhũng; quyết tâm ngăn chặn tệ “tham nhũng vặt”. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong các cơ quan khối nội chính, kiểm tra và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được thành lập, khẩn trương kiện toàn bộ máy, cơ chế hoạt động, quy chế làm việc để đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương.