Thông cáo số 5, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

NDO -

Chiều thứ Ba, ngày 11/1/2022, Quốc hội họp phiên bế mạc theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 1

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Kết quả như sau: có 426 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 424 đại biểu tán thành (bằng 84,97% tổng số đại biểu Quốc hội); 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 2

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật này.

Kết quả như sau: có 466 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 436 đại biểu tán thành (bằng 87,37 % tổng số đại biểu Quốc hội); 21 đại biểu không tán thành (bằng 4,21 % tổng số đại biểu Quốc hội); 9 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,80% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 3

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2021-2025. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này. Kết quả như sau: có 474 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 469 đại biểu tán thành (bằng 93,99% tổng số đại biểu Quốc hội); 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội); 3 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 4

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này. Kết quả như sau: có 469  đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 463 đại biểu tán thành (bằng 92,79% tổng số đại biểu Quốc hội); 6 đại biểu không tán thành (bằng 1,20 % tổng số đại biểu Quốc hội).  

Nội dung 5

Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Kết quả như sau: có 473  đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 472 đại biểu tán thành (bằng 94,59 % tổng số đại biểu Quốc hội); 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).  

Sau đó, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp. Phiên bế mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Truyền hình Quốc hội Việt Nam (tiếp sóng) phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước theo dõi.

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV