Thông cáo số 15 Kỳ họp thứ 10, quốc hội khóa XIII

Ngày 10-11-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý về Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc trình bày Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016. Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Dự thảo Nghị quyết.

Tiếp đó, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Ksor Phước trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014 và thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014.

Trong quá trình thảo luận, đã có 35 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về hình thức sử dụng và hiệu quả sử dụng đất đai;

- Về hiện trạng quản lý đất đai;

- Nguyên nhân của tình trạng người dân thiếu đất ở và đất sản xuất;

- Chính sách hỗ trợ đất cho đồng bào dân tộc thiểu số;

- Việc thực hiện chính sách tài chính đất đai;

- Về cơ chế, chính sách đặc thù để bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường rừng gắn với chính sách giảm nghèo bền vững;

- Việc quản lý nhà nước về sử dụng đất đai nói chung và của các công trường nông, lâm nghiệp nói riêng;

- Kết quả thực hiện sắp xếp, đổi mới; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp sắp xếp, đổi mới, nông, lâm trường;

- Chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường;

- Tình trạng tranh chấp, vi phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường, công ty nông, lâm nghiệp;

- Việc phát hiện, giải quyết vi phạm chính sách quản lý, sử dụng đất đai;

- Công tác rà soát, thu hồi, bàn giao đất cho địa phương;

- Những hạn chế, tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đai;

- Về phân định trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương, giữa quản lý ngành và quản lý lãnh thổ;

- Trách nhiệm giữa các bộ, ngành với Ủy ban nhân dân các địa phương có nông, lâm trường;

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai…

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã tham gia giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề có liên quan. Phiên họp đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Thứ tư, ngày 11-11-2015 Quốc hội làm việc tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Phí, lệ phí.