Thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 vào ngày 6 và 7/8

NDO -

Đợt 2 của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ được tổ chức vào các ngày 6 và 7/8, cho các thí sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1.

Ảnh: THỦY NGUYÊN
Ảnh: THỦY NGUYÊN

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ vừa ký ban hành công văn số 2998/BGDĐT-QLCL về việc tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, đợt 2 của kỳ thi sẽ được tổ chức vào các ngày 6 và 7/8 cho các thí sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày 7, 8/7.

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 vào ngày 6 và 7/8 -0

Để đợt 2 của kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ban ngành liên quan của địa phương, nhất là sở y tế triển khai thực hiện một số nội dung: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đợt 2 của kỳ thi bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu nghiêm túc, khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh; Gửi văn bản báo cáo tóm tắt phương án tổ chức thi của địa phương, gửi danh sách thí sinh dự thi đợt 2 về Bộ trước 17 giờ ngày 20/7 để phục vụ công tác tổ chức thi.