Thêm 71 triệu cổ phiếu VTL, LM7, BII và L35 chuẩn bị lên sàn UPCoM tại HNX

NDO - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 31/5 tới, sẽ chính thức đưa hơn 71 triệu cổ phiếu của 4 CTCP: Vang Thăng Long, Lilama 7, Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư, Cơ khí Lắp máy Lilama vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX; tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của 4 công ty lên tới hơn 710 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

CTCP Vang Thăng Long (mã chứng khoán: VTL), tiền thân là Xí nghiệp Nước Giải khát Thăng Long được thành lập năm 1989 trực thuộc Công ty Rượu bia Hà Nội.

Vang Thăng Long chuyển thành công ty cổ phần vào năm 2001. Năm 2005, cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch tại sàn HNX.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất rượu vang, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, chế biến và bảo quản rau quả…

Vốn điều lệ của Công ty gần 50,6 tỷ đồng.

Ngày 19/5 vừa rồi, cổ phiếu VTL bị hủy niêm yết do Công ty có tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp và vốn chủ sở hữu âm tại ngày 31/12/2022 trên báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán tại Công ty TNHH PKF Việt Nam, thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định.

Ngày 31/5 tới đây, 5.059.992 cổ phiếu VTL của CTCP Vang Thăng Long sẽ chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX với giá tham chiếu 12.200 đồng/cổ phiếu; tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch (mệnh giá 10 nghìn đồng/cổ phiếu) gần 50,6 tỷ đồng.

CTCP Lilama 7 (mã chứng khoán: LM7), tiền thân là Xí nghiệp Lắp máy số 7, được thành lập năm 1977. Năm 2007 Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, và đổi tên thành Công ty Cổ phần Lilama 7 với vốn điều lệ 8 tỷ đồng; trong đó nhà nước chiếm 51%.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành là chế tạo và lắp đặt các thiết bị cơ điện; lắp đặt máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ; gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại…

Vốn điều lệ của Công ty là 50 tỷ đồng.

Ngày 28/10/2010, cổ phiếu LM7 chính thức niêm yết trên HNX.

Ngày 19/5, cổ phiếu LM7 bị hủy niêm yết trên HNX do Công ty thua lỗ trong 3 năm liên tục (2020, 2021, 2022) và tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp, thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định.

Ngày 31/5 tới đây, 5 triệu cổ phiếu LM7 của CTCP Lilama 7 sẽ chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX với giá tham chiếu 2.200 đồng/cổ phiếu; tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch (mệnh giá 10 nghìn đồng/cổ phiếu) lên tới hơn 50 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (mã chứng khoán: BII) được thành lập ngày 29/5/2008.

Năm 2014, Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên HNX với mã chứng khoán là BII với vốn điều lệ 576,8 tỷ đồng.

Công ty chủ yếu đang hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, bao gồm: đầu tư, phát triển bất động sản; tư vấn thiết kế và xây dựng công trình; tư vấn môi giới bất động sản.

Ngày 18/5, cổ phiếu BII bị hủy niêm yết trên HNX do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC đã từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư, thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định.

Ngày 31/5 tới đây, 57,68 triệu cổ phiếu BII của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư sẽ chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX với giá tham chiếu 1.100 đồng/cổ phiếu; tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch (mệnh giá 10 nghìn đồng/cổ phiếu) lên tới 576,8 tỷ đồng.

CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama (mã chứng khoán: L35), tiền thân là đội công trường lắp máy trực thuộc Liên hiệp Lắp máy - Bộ Xây dựng, được thành lập năm 1978.

Năm 2006, Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Ngày 25/3/2010, cổ phiếu L35 chính thức niêm yết trên HNX với vốn điều lệ hơn 32,6 tỷ đồng.

Sản phẩm chính của Công ty là thiết kế, chế tạo và lắp đặt kết cấu thép; thiết kế, chế tạo và lắp đặt nồi hơi, ống áp lực, bồn bể chịu áp lực; lắp đặt các thiết bị công nghệ; chế tạo các loại ống thép...

Ngày 19/5, cổ phiếu L35 bị hủy niêm yết trên HNX do kết quả sản xuất, kinh doanh của CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama thua lỗ trong 3 năm liên tục (2020, 2021, 2022), thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định.

Ngày 31/5 tới đây, 3.265.155 cổ phiếu L35 của CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama sẽ chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX với giá tham chiếu 2.200 đồng/cổ phiếu; tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch (mệnh giá 10 nghìn đồng/cổ phiếu) hơn 32,6 tỷ đồng.