Thành phố Lào Cai đạt chuẩn nông thôn mới

NDO -

Sáng 24-3, UBND tỉnh Lào Cai  tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Lào Cai đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2019.

Thành  phố Lào Cai đón quyết định của Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2019.
Thành  phố Lào Cai đón quyết định của Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2019.

Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong, Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM T.Ư Trần Văn Môn, lãnh đạo các sở, ngành và 300 đại biểu là những tấm gương điển hình trong xây dựng nông thôn mới của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai Hoàng Đăng Khoa cho biết, thành phố Lào Cai là đô thị loại II, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Lào Cai, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía bắc của đất nước. Thành phố Lào Cai được xem là cửa ngõ của tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cửa khẩu quan trọng với tỉnh Vân Nam và vùng tây nam Trung Quốc rộng lớn; trọng điểm về phát triển du lịch, dịch vụ cửa khẩu, công nghiệp, logistic, của vùng, cả nước và quốc tế.

Qua gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thành phố Lào Cai đã huy động hơn 631 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 41 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao,... đã đưa diện mạo nông thôn của thành phố đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn được nâng cao rõ rệt.

Kinh tế thành phố phát triển ổn định theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16,4%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng hợp lý với thương mại - dịch vụ liên tục giữ tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, năm 2019 chiếm 50,7%; công nghiệp - xây dựng 46,9%; nông nghiệp 2,4%. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp (TTCN) phát triển ổn định, giá trị sản xuất TTCN đạt 1.545 tỷ đồng, tăng 745 tỷ đồng so năm 2011.

Từng bước cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị trên 1ha đất canh tác bình quân đạt 128 triệu đồng/ha/năm (gấp hơn 2,1 lần so năm 2011). Các hình thức tổ chức sản xuất có bước đột phá mạnh mẽ, với 21 HTX hoạt động hiệu quả và ngày một nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã tăng từ 11,4 triệu đồng năm 2011 lên 41,3 triệu đồng/người/năm 2019, tăng 30 triệu đồng, bằng 51,7% so thu nhập bình quân chung của thành phố. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân tại năm xã giảm mạnh từ 41,8% năm 2011 xuống 1,8% năm 2019. 

Từ những kết quả đạt được đã giúp cho thành phố Lào Cai đạt chuẩn nông thôn mới, không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

 Phát tại lễ công bố, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Lào Cai đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong những năm qua.

Về kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố Lào Cai đạt được mới chỉ là thành quả ban đầu của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững. Trong thời gian tới, cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, động viên các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng, bảo đảm tính bền vững các tiêu chí nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển đô thị; đẩy mạnh phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới bền vững; chú trọng công tác bảo vệ môi trường theo hướng xanh, sạch, đẹp; nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần cho người dân.