Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức ra mắt ngày 29/10. Đây là hệ thống kết nối vào địa chỉ duy nhất được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phối hợp triển khai với phương châm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
0:00 / 0:00
0:00
Ra mắt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.
Ra mắt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Với mong muốn tạo bước tiến trong cải cách hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính liên quan tới người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền và địa phương, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng giao VNPT phối hợp triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, VNPT đã kết nối Hệ thống, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; Hệ thống xác thực, định danh điện tử để chia sẻ, xác thực thông tin công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác của các bộ, ngành Trung ương nhằm cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, chính xác tại một địa chỉ truy cập: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/.

Với hệ thống mới này, các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sẽ được xác minh và cấp một tài khoản duy nhất, sử dụng thống nhất cho việc đăng ký trực tuyến dịch vụ công đối với tất cả các dịch vụ hành chính công các cấp, thông qua hệ thống hồ sơ điện tử thay thế cho các hình thức hồ sơ giấy thông thường được thực hiện trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm chia sẻ, được Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng, giao triển khai hệ thống, VNPT đã huy động hơn 100 kỹ sư công nghệ thông tin, cán bộ chuyên gia công nghệ có kinh nghiệm thực hiện thành công các dự án lớn của Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương cùng tham gia vào dự án.

Hệ thống cũng cung cấp công cụ theo dõi về tiến trình, nhật ký hồ sơ, ghi nhận tất cả nội dung trao đổi, giao dịch điện tử giúp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp theo dõi, giám sát hồ sơ của mình. Thông qua đó, tạo thành công cụ để giám sát việc triển khai dịch vụ công của các cơ quan nhà nước.

Khi tham gia Hệ thống, các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sẽ được đăng ký, theo dõi hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến; được hỗ trợ giải đáp kịp thời 24/7 bằng nhiều hình thức trực tuyến khác nhau; được kịp thời nắm bắt các thông tin thay đổi thủ tục hành chính, cũng như thông tin công khai về tiến trình xử lý thủ tục hành chính.

Quan trọng hơn cả chính là các dữ liệu hồ sơ điện tử trên cơ sở: Kho dữ liệu từ các hồ sơ đã đăng ký và kết quả trực tuyến; Kho dữ liệu số hóa cá nhân; Kho dữ liệu từ hệ thống chứng thực pháp lý văn bản điện tử. Dữ liệu này sẽ được sử dụng lại cho các lần sử dụng dịch vụ công trực tuyến tiếp theo.

Lãnh đạo Tập đoàn VNPT cam kết sẽ tập trung nguồn lực, sẵn sàng cùng phối hợp của các đơn vị có liên quan của Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ để thực hiện những nhiệm vụ cần phải làm trong thời gian với mục tiêu hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh vận hành, khai thác Hệ thống hiệu quả nhất, mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và Chính quyền thành phố.

Về phía Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2023 này, sẽ tiếp tục triển khai danh mục dịch vụ công trực tuyến và danh mục thủ tục hành chính được phê duyệt cập nhật, bổ sung; tiếp tục hoàn thiện các tính năng, tiện ích nhằm bảo đảm vận hành ổn định, tạo sự thuận tiện nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2022, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính sẽ gồm: Thiết lập 100% thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt để cán bộ, công chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ; Cung cấp 452 dịch vụ công trực tuyến.