Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp triển khai tín dụng chính sách

NDO - Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức, việc thực hiện hiệu quả phương châm “Trung ương và địa phương cùng làm”, “Nhà nước và nhân dân cùng làm” tín dụng chính sách là giải pháp quyết định sự thắng lợi toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78.

Tín dụng chính sách xã hội là nhiệm vụ trọng tâm

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức, khi nhìn nhận kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (Nghị định 78) trên địa bàn thành phố, đã khẳng định: “Việc thực hiện hiệu quả phương châm “Trung ương và địa phương cùng làm”, “Nhà nước và nhân dân cùng làm” tín dụng chính sách là giải pháp quyết định sự thắng lợi toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Theo ông Dương Anh Đức, từ năm 1992, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên của cả nước khởi xướng và thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo (nay là Chương trình giảm nghèo bền vững); đến nay đang thực hiện giai đoạn VII (2021-2025) với 11 lần điều chỉnh chuẩn nghèo. Mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố có thêm những bước đột phá từ khi chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh hình thành và vận hành từ đầu năm 2003 với việc gắn kết mật thiết chương trình giảm nghèo bền vững và các chương trình an sinh xã hội của thành phố với các chương trình tín dụng đa dạng.

Đặc biệt, từ khi triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách xã hội, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội của thành phố.

Không chỉ chỉ đạo chính quyền địa phương kết hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố quản lý cũng như tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố và các quận, huyện, thành phố Thủ Đức luôn dành ưu tiên nguồn ngân sách ủy thác sang chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố.

Tính đến thời điểm 30/9/2022, nguồn vốn nhận ủy thác cho vay tại địa phương là 3.118,2 tỷ đồng, tăng 3.103,2 tỷ đồng so với thời điểm mới thành lập, chiếm 41,4% tổng nguồn vốn. Trong đó, nguồn vốn ủy thác địa phương từ sau khi triển khai Chỉ thị số 40 tăng thêm 2.800 tỷ đồng, góp phần đưa tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đạt 7.530 tỷ đồng, tăng 7.378,3 tỷ đồng, gấp 48,6 lần so với thời điểm mới bắt đầu hoạt động năm 2003.

Theo báo cáo từ Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Tiên, thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định 78, từ ba chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu (năm 2003) với 92 tỷ đồng, đến nay chi nhánh đã và đang thực hiện 16 chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, trong đó có bốn chương trình tín dụng địa phương có tổng dư nợ đến 30/9/2022 đạt 7.494,2 tỷ đồng, tăng 7.352,8 tỷ đồng (tăng hơn 80 lần) so với thời điểm mới thành lập và nhận bàn giao các chương trình cho vay, tốc độ tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt bình quân 25,3%/năm, với 155.246 khách hàng còn dư nợ, bình quân dư nợ là 43,8 triệu đồng/khách hàng.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,13%

Với phương châm “Trung ương và địa phương cùng làm”, tín dụng chính sách đã tạo hiệu ứng an sinh xã hội lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, như chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt 4.352,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 58,1% tổng dư nợ, với 95.465 khách hàng đang vay vốn; trong đó, dư nợ cho vay nguồn vốn địa phương đạt 1.643,8 tỷ đồng, với 37.391 khách hàng đang vay vốn.

Đây là chương trình tín dụng có dư nợ lớn nhất trong các chương trình tín dụng chính sách xã hội đang thực hiện giúp cho hơn 321.700 lượt lao động có việc làm, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, mở rộng sản xuất, phát triển các ngành nghề, thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố.

Đặc biệt, để triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, cũng như Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo phương pháp tiếp cận đa chiều tại thành phố, chương trình cho vay hỗ trợ giảm nghèo của thành phố triển khai thực hiện cho vay trên địa bàn thành phố kể từ năm 1994 thông qua Quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố đã được ủy thác, bàn giao qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố quản lý từ năm 2016 để thực hiện cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo trên địa bàn với tổng dư nợ tại thời điểm nhận bàn giao là 213 tỷ đồng.

Sau gần 6 năm nhận bàn giao, tổng doanh số cho vay đạt 2.937,1 tỷ đồng, với hơn 98.650 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo thành phố được vay vốn.

Đến nay, dư nợ chương trình đạt 1.336,6 tỷ đồng, tăng 1.123,6 tỷ đồng so với thời điểm nhận bàn giao, chiếm tỷ trọng 17,8% tổng dư nợ, với với 33.130 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo các giai đoạn đang vay vốn.

Đây là chương trình tín dụng có dư nợ lớn thứ hai trong các chương trình tín dụng chính sách xã hội đang thực hiện. Tính chung sau 20 năm, đã có gần 1 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố, với doanh số cho vay đạt 21.486,9 tỷ đồng.

Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đã góp phần góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố giai đoạn 2004-2010 từ 7,72% xuống 0,2%; giai đoạn 2009-2015 từ 8,4% xuống 0,89%; giai đoạn 2016-2020 từ 2,41% xuống 0,13% (cuối năm 2020).

Ghi nhận thành quả triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn cũng như tâm huyết với chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng đề nghị, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố khắc phục những khó khăn, tồn tại để tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò trong việc gắn tín dụng chính sách xã hội với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Nghị định 78, Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến các cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị-xã hội, nhân dân để hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ngoài ra, chi nhánh cần tập trung huy động nguồn lực, tranh thủ tối đa nguồn vốn từ Trung ương, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị định 78 trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cũng đề nghị các đơn vị liên quan trong thời gian tới tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Nghị định 78; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong triển khai, tuyên truyền và giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; tập trung huy động nguồn lực, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương; thường xuyên rà soát củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở.