Thành phố Hồ Chí Minh: Lắp điện năng lượng mặt trời áp mái tại 440 công sở

Tiếp tục mở rộng việc sử dụng điện năng thân thiện môi trường, hơn 400 công sở tại thành phố Hồ Chí Minh tới đây sẽ được lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái.