Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Nam Định

NDO -

Ngày 10/6, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy đã ký Quyết định số 468-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định có 15 thành viên. Trưởng Ban là Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Thường trực là đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ngoài ra còn có 4 Phó Trưởng Ban khác và các ủy viên là cán bộ lãnh đạo các ban Đảng, các cơ quan Tư pháp và khối chính quyền của tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định được thực hiện theo Quyết định số 67-QĐ/TƯ ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư. Ban Chỉ đạo có con dấu riêng và sử dụng tài khoản, kinh phí của Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ hoạt động theo quy định.

Các thành viên Ban Chỉ đạo được Trưởng Ban phân công nhiệm vụ cụ thể. Sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo sẽ ban hành quy chế làm việc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Cũng theo Quyết định, Ban Nội chính Tỉnh ủy là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định.