Thanh Hóa kiên quyết thu hồi các dự án giao đất, cho thuê đất chậm tiến độ, không triển khai dự án

NDO - Ngày 9/12, tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị kiên quyết thu hồi các dự án đã triển khai nhiều năm, gia hạn nhiều lần nhưng doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án; Công an tỉnh tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, băng nhóm hoạt động ngầm, núp bóng dưới danh nghĩa các công ty, tổ chức kinh tế để can dự vào lĩnh vực kinh tế.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Quang cảnh kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa: Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa chủ động rà soát tiến độ thực hiện các dự án đã được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; đề ra các giải pháp trọng tâm, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan để khắc phục dứt điểm những vấn đề còn tồn tại trong công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2016 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi gần 90ha đất đối với 21 dự án, trong đó đã tiếp nhận, quản lý 19 khu đất. Lũy kế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý 38 khu đất. Trung tâm đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức quản lý tốt các khu đất, thường xuyên kiểm tra, không để xảy ra lấn chiếm, hủy hoại đất, đấu giá thành công 1 khu đất, nộp ngân sách nhà nước hơn 123 tỷ đồng; đang thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản đầu tư trên đất đối với khu đất thu hồi của Công ty TNHH Đức Lợi tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa; đề xuất đưa 3 khu đất vào danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023…

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 19 khu đất đã có Quyết định thu hồi đất nhưng chưa được tiếp nhận, quản lý do 8 tổ chức bị thu hồi đất cố tình chây ì, không phối hợp, không bàn giao đất, 3 khu đất đang trong quá trình xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất, 3 khu đất thuộc quy hoạch các dự án khác, 3 khu đất thu hồi nhưng diện tích thực tế không đúng với diện tích, ranh giới trong quyết định thu hồi đất, 1 khu đất đơn vị mua tài sản chưa thực hiện tháo dỡ di chuyển tài sản trên đất.

Tại kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương rà soát, kiên quyết thu hồi các dự án đã triển khai nhiều năm, gia hạn nhiều lần nhưng doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án; tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, đấu giá đất và thực hiện các dự án bất động sản, chấn chỉnh tình trạng các địa phương quy hoạch làm mặt bằng khu dân cư quá nhiều, ảnh hưởng đến không gian và dự trữ đất sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, băng nhóm hoạt động ngầm, núp bóng dưới danh nghĩa các công ty, tổ chức kinh tế để can dự vào các lĩnh vực: đấu thầu, đấu giá, bảo kê cung ứng vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất, khai thác tài nguyên, khoáng sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho vay nặng lãi, lừa đảo đa cấp…