Thái Nguyên trao giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ nhất

Chiều 14/6, Thái Nguyên tổ chức trao giải báo chí của tỉnh mang tên nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng lần thứ nhất, năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao giải A cho các tác giả.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao giải A cho các tác giả.

Đây là lần đầu tiên Thái Nguyên trao giải báo chí với quy mô cấp tỉnh, nhưng đã thu hút 172 tác phẩm với đầy đủ các loại hình báo chí viết về Thái Nguyên của các tác giả thuộc nhiều cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tham gia.

Theo đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức giải, dù là lần đầu được tổ chức nhưng giải đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các nhà báo từ các cơ quan báo chí từ Trung ương và địa phương. Tác phẩm tham dự phong phú về đề tài, đề cập toàn diện các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Đặc biệt, các tác phẩm dự giải đã tập trung phản ánh sinh động, khách quan, chân thực về thành tựu, mô hình tiêu biểu, cách làm đột phá, sáng tạo của tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản biện cao, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng.

Hội đồng chung khảo giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng đã bỏ phiếu lựa chọn 37 tác phẩm báo chí xuất sắc của 4 loại hình để xếp giải và Ban Tổ chức giải đã trao 4 tác phẩm đoạt giải A, 7 tác phẩm đoạt giải B, 11 tác phẩm đoạt giải C và 15 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích.