Thái Nguyên không tăng học phí so với năm học trước

NDO - Sáng 24/3, tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Quy định hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên công lập thuộc tỉnh quản lý, nhằm không tăng học phí so với năm học 2021-2022.
0:00 / 0:00
0:00
Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định ban hành nghị quyết về hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh quản lý.
Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định ban hành nghị quyết về hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh quản lý.

Trước đó, ngày 29/8/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên công lập năm học 2022-2023 thuộc tỉnh quản lý.

Theo đó, học phí năm học 2022-2023 tăng từ 2 đến 5 lần so với những năm học trước, nguyên nhân chủ yếu tăng như vậy là do những năm học trước tỉnh không thực hiện tăng học phí và đây là mức tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

Ngày 20/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 như năm học 2021-2022 để hỗ trợ kịp thời đối với học sinh, hộ gia đình có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát, góp phần phục hồi kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.

Đồng thời, Nghị quyết 165/NQ-CP quy định, trường hợp địa phương tăng học phí 2022-2023 thì ngân sách địa phương bảo đảm phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021-2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.

Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên biểu quyết thông qua, ban hành Nghị quyết Quy định hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên công lập thuộc tỉnh quản lý, ngân sách tỉnh, ngân sách các huyện, thành phố và các nguồn hợp pháp khác sẽ cấp bù phần thu học phí chênh lệch tăng thêm từ thu học phí của năm học 2022-2023 so với năm học trước cho các cơ sở giáo dục.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên Phạm Việt Đức cho biết: Khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, chúng tôi sẽ khẩn trương ban hành hướng dẫn cụ thể để các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh thực hiện hoàn trả phần học phí chênh lệch của năm học 2022-2023 so với năm học trước cho học sinh.

Dự kiến, việc hoàn trả phần chênh lệch này sẽ được thực hiện từ tháng 4/2023.