Diễn đàn Dự báo kinh tế Việt Nam 2022-2023 diễn ra tại Hà Nội, sáng 12/5. (Ảnh: Tô Hà)

Kinh tế Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng trưởng 6 đến 6,5%

Tính đến thời điểm này, triển vọng tăng trưởng năm 2022 của hầu hết các ngành kinh tế chính được dự báo tích cực. Tuy nhiên, một số ngành hồi phục rất chậm, cần phải được kích hoạt mạnh hơn nữa nhằm góp sức tăng trưởng kinh tế cao hơn, nhất là trong bối cảnh môi trường lãi suất đã tạo đáy và lạm phát có thể gia tăng vượt kỳ vọng.