Tái bản sách về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam

NDO - Các bài viết trong cuốn sách khẳng định và làm sâu sắc thêm những công lao to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đối với Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
0:00 / 0:00
0:00
Cuốn sách Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.
Cuốn sách Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa tái bản cuốn sách Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng, GS, TS Nguyễn Chí Vịnh tuyển chọn bài viết.

Cuốn sách giới thiệu các bài viết tiêu biểu của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng; các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, đồng chí, đồng đội của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, khẳng định và làm sâu sắc thêm những công lao to lớn của Đại tướng đối với Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đối với Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, lý luận, gồm các bài nói, bài viết tiêu biểu của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trên cương vị là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Quân ủy và Bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam với các bút danh như: Nguyễn Vịnh, Nguyễn Chí Thanh, Trường Sơn, Sáu Di, Người Quan sát, D400, S.K.Z, Bến Tre,...

Các bài viết của Đại tướng thể hiện tư duy biện chứng về khoa học, sự mẫn cảm đặc biệt về chính trị, tầm nhìn xa trông rộng, tư duy chiến lược của một nhà chính trị, quân sự tài ba của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam; thể hiện tính lý luận sắc bén, tính thực tiễn phong phú, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Phần thứ hai: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, vị tướng xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam với các bài viết khẳng định công lao to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là người cộng sản kiên cường, đem hết sức mình cống hiến không mệt mỏi cho Đảng, cho nhân dân, cho Tổ quốc; đặt lợi ích của cách mạng, của nhân dân lên trên hết, đấu tranh không khoan nhượng chống chủ nghĩa cá nhân; luôn không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, thâm nhập thực tế, sâu sát cơ sở; thực hiện lời nói đi đôi với việc làm..., hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo quý đối với bạn đọc.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tên khai sinh là Nguyễn Vịnh, sinh ngày 1/1/1914 trong một gia đình nông dân nghèo ở vùng quê Bình - Trị - Thiên. Ông tham gia cách mạng vào năm 1934 khi mới vừa tròn 20 tuổi, hoạt động tích cực trong các phong trào đấu tranh do Đảng ta phát động và lãnh đạo.

Với 30 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã tỏ rõ phẩm chất của một vị tướng thao lược của Quân đội nhân dân Việt Nam, một người cộng sản kiên trung, mẫu mực, một nhà chính trị, quân sự lỗi lạc; nhà lãnh đạo tài ba, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Đại tướng được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh hạng Nhất và Huân chương Quân công hạng Nhất...