#voi rừng

Mùa xua đuổi voi rừng
14:00 04/01/2021

Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện còn 45 cá thể voi nhà, tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Buôn Đôn và Lắk. Ngoài ra, Đắk Lắk cũng là tỉnh có quần thể voi hoang dã nhiều nhất cả nước với số lượng khoảng 80 đến 100 con, tập trung ở Vườn quốc gia Yok Đôn, với diện tích vùng sinh cảnh rừng khộp rụng lá theo mùa khoảng 1,115 km2.