#trên đất lúa

Nhiều địa phương tăng chuyển đổi cây trồng trên đất lúa
09:05 24/10/2021

Thời gian qua, các địa phương duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp, chuyển đổi cây trồng trên đất lúa nhằm nâng cao giá trị canh tác và bảo đảm thu nhập cho nhân dân. Đặc biệt, nhiều diện tích trồng lúa thường xuyên bị hạn hán, thiếu nước sau khi chuyển đổi sang cây trồng khác đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.