#nông nghiệp nông dân nông thôn

Để sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn vượt qua những thách thức
18:55 01/12/2021

Ngày 1/12, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Ban Chỉ đạo) đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện và công tác tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. 

Hội nghị Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
17:34 04/05/2021

Triển khai thực hiện Quyết định số 02-QĐ/TW (ngày 26-3-2021) của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Ban chỉ đạo), chiều 4-5 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất.