#gói bánh tét

Bến Tre quyên góp giúp đồng bào miền trung
13:26 23/10/2020

Tỉnh Bến Tre đang tập trung quyên góp tiền, nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào miền trung ruột thịt. Nguồn vận động ban đầu được 600 triệu đồng sẽ được gửi ngay đến các tỉnh khắc phục mưa lũ.