#động vật nhiễm Covid-19

Phân tích gen cho thấy nhiều loài động vật dễ mắc Covid-19
19:15 24/08/2020

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã sử dụng phân tích bộ gen để xếp hạng khả năng của protein đột biến SARS-CoV-2 liên kết với thụ thể ACE2 ở 410 động vật có xương sống khác nhau, bao gồm chim, cá, lưỡng cư, bò sát và động vật có vú.