Cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp địa phương tuyên truyền cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Báo động tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần

Những năm qua, tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần tại tỉnh Vĩnh Long ngày càng tăng, đang ở mức báo động. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long, đến cuối năm 2023, tổng số người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần là 17.518 người, tăng 26% so cùng kỳ năm 2022. Trong ba tháng đầu năm 2024 đã có 5.291 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng 399 người (tương ứng 8,2%) so với cùng kỳ năm 2023.
Cán bộ Bảo hiểm xã hội quận Long Biên, Hà Nội giới thiệu chính sách với người lao động. (Ảnh: NGÂN ANH)

Xây dựng mô hình điểm phổ biến, giáo dục pháp luật về chính sách bảo hiểm cho đối tượng đặc thù

Thời gian tới, cần xây dựng và tổ chức mô hình điểm phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tập trung cho một số đối tượng đặc thù, tiềm năng góp phần vào công tác phát triển đối tượng tham gia.
Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành tháng 4/2024. (Ảnh: TÂM TRUNG)

Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện chính sách bảo hiểm

Theo báo cáo, trong quý I/2024, toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đều tăng so với cùng kỳ; quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách được bảo đảm kịp thời, đầy đủ; công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến; bộ máy tổ chức tiếp tục được kiện toàn, nhất là việc thành lập cơ quan Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã góp phần khẳng định vai trò, vị thế của ngành trong sự nghiệp an sinh xã hội đất nước.