#Ngành Đường sắt tổ chức chạy thêm chuyến tàu khách

Hàng không, đường sắt tăng chuyến
15:26 21/10/2021

Theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) hướng dẫn thí điểm vận tải, cả hàng không và đường sắt đều tăng chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.