Nghệ sĩ Đặng Ngọc Long biểu diễn tại Tiệp Khắc (cũ) -Ảnh : NVCC

Nhịp cầu âm nhạc nối đôi bờ Á-Âu

Biểu diễn âm nhạc dân tộc bằng nhạc cụ dân tộc để quảng bá nghệ thuật truyền thống tới bè bạn năm châu là hướng đi mà rất nhiều nghệ sĩ Việt chọn lựa. Nhưng sáng tác và chuyển soạn những tinh hoa di sản cha ông để lại cho nhạc cụ châu Âu, biến những tác phẩm ấy trở thành nội dung trình tấu bắt buộc cho các thí sinh Âu châu trong một cuộc thi âm nhạc quốc tế uy tín thì có lẽ chỉ duy nhất một người Việt chọn làm và làm được. Ông là nghệ sĩ guitar tài danh Ðặng Ngọc Long.