Sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi

Sáng 30/6, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đại diện Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng khen thưởng các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Ngọc Anh)
Đại diện Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng khen thưởng các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Ngọc Anh)

20 năm qua, các cấp ủy, chính quyền quận Hai Bà Trưng luôn quan tâm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định xã hội và phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19. Đáng chú ý, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Hai Bà Trưng-Hoàn Kiếm, là phòng giao dịch ghép duy nhất trong hệ thống chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội, tính đến cuối tháng 5/2022, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh quận đạt hơn 147 tỷ đồng, đối với 3.197 khách hàng. Nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay đúng đối tượng, nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch và kịp thời.

Bên cạnh đó, công tác huy động các nguồn lực tài chính ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tính đến ngày 31/5/2022, tổng nguồn vốn hoạt động tại Ngân hàng Chính sách xã hội Hai Bà Trưng-Hoàn Kiếm đạt 178 tỷ 460 triệu đồng. Tổng cộng 20 năm qua đã giải ngân tới 1.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và giải quyết việc làm cho trên 30.000 lượt lao động, giúp trên 1.500 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, 259 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Đến cuối năm 2021, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.