Sớm cắt giảm giấy tờ cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính

NDO -

Chiều 25/1, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, đã chủ trì phiên họp Tổ công tác Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án).

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đề nghị đẩy nhanh việc ứng dụng các tiện ích từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm đề nghị đẩy nhanh việc ứng dụng các tiện ích từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Báo cáo tại phiên họp cho biết, Bộ Công an đã có công văn đề nghị các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương thành lập Tổ công tác; xây dựng kế hoạch, lộ trình về thời gian, bố trí nhân lực triển khai thực hiện Đề án; tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí thành viên Tổ công tác vào dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án năm 2022 và Kế hoạch triển khai Đề án từ 2022-2025.

Bộ Công an thường xuyên phối hợp Văn phòng Chính phủ để thống nhất nội dung về kỹ thuật, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Trong quá trình chuẩn bị thực hiện Đề án, một số bộ, ban, ngành đã tích cực vào cuộc, chuẩn bị rất tốt các điều kiện, đẩy nhanh tiến độ, triển khai ngay Đề án.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Tô Lâm đề nghị các thành viên trong Tổ công tác phải phối hợp chặt chẽ, đề cao tính kỷ luật, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài trách nhiệm chỉ đạo lĩnh vực được phụ trách, thành viên Tổ công tác cần tích cực tham gia những vấn đề chung của Đề án, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai hiệu quả Đề án. Tăng cường trao đổi trực tiếp để kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trước mắt, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu thành viên Tổ công tác tập trung chỉ đạo những công việc phải hoàn thành trong quý I/2022, nhất là việc thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân, có sự kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, bảo đảm nguyên tắc khai báo một lần, cắt giảm giấy tờ công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Đây là bước khởi đầu rất quan trọng, tạo đà cho các bước tiếp theo của Đề án được triển khai thuận lợi - Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm giao nhiệm vụ cho các cơ quan thường trực Tổ công tác tổ chức ngay các đoàn khảo sát cơ sở hạ tầng, kỹ thuật của các bộ ngành, địa phương; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Bộ phận thường trực hằng tuần phải tổng hợp lại kết quả tiến độ triển khai Đề án, những kiến nghị, giải pháp, khó khăn, vướng mắc của các bộ ngành, đơn vị, địa phương gửi tới từng thành viên để nắm tiến độ chung. Phấn đấu đánh giá kết quả hài lòng của người dân trong việc ứng dụng các thủ tục hành chính.