Thông tin kinh tế

Sóc Trăng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất từ năm 2011 đến nay

Ngày 2/12, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn và các đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đồng chủ trì hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ 15.
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ 15.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; các Tỉnh ủy viên và lãnh đạo các sở ngành, địa phương của tỉnh Sóc Trăng.

Năm 2022, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 23 chỉ tiêu Nghị quyết năm đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Sóc Trăng ước đạt 7,71% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là từ 6,5% trở lên và cao nhất từ năm 2011 đến nay. GRDP bình quân đầu người đạt 54,8 triệu đồng/người/năm (chỉ tiêu Nghị quyết là 53,5 triệu đồng). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ cấu khu vực I - II - III - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tương ứng là 43,16% - 15,27% - 38,41% - 3,16% (chỉ tiêu Nghị quyết là 42,31% - 17,54% - 36,74% - 3,41%).

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Công tác xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm đúng mức. Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được duy trì hiệu quả.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp có chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục được đổi mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, đồng chí Lâm Văn Mẫn chỉ đạo, hệ thống chính trị tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ và năm 2023, triển khai thực hiện tốt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2023. Tập trung thực hiện các quy trình, thủ tục; bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 bảo đảm tiến độ; chuẩn bị khởi công xây dựng cầu Đại Ngãi nối tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Hoàn thành, triển khai Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đồng bộ với quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị... khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở xã hội hoá, kêu gọi đầu tư Cảng biển Trần Đề.

Tập trung triển khai thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng nâng chất các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, chấn chỉnh tình trạng nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư vào tỉnh.

Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Triển khai hiệu quả Đề án chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng; Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, góp phần phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, các đề án, dự án chuyển đổi sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh ngành nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản của tỉnh.

Triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, rộng thị trường, phát triển thương mại điện tử. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ du lịch; chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư. Tích cực hỗ trợ, cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, kịp thời giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai đến khi đi vào hoạt động. Tích cực thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều hành ngân sách nhà nước. Khai thác nguồn thu, chống thất thu; quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước. Ưu tiên các nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Quan tâm chăm lo, tạo điều kiện cho người dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, an toàn, lành mạnh.

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên. Tập trung rà soát, triển khai thực hiện tốt phương án sắp xếp nhà, đất công trên địa bàn, để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ đất đai cho đầu tư phát triển.

Các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sóc Trăng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất từ năm 2011 đến nay ảnh 1

Đồng chí Lâm Văn Mẫn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Năm 2023, Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá toàn diện những ưu điểm, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Qua đó, rà soát lại từng nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 để từng đơn vị chủ động có kế hoạch, đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi; tập trung những chỉ tiêu có khả năng đạt thấp.

Triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tất cả tổ chức đảng và đảng viên bình đẳng trước kỷ luật của Đảng; tổ chức đảng, đảng viên vi phạm chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều phải xem xét thi hành kỷ luật công minh, chính xác, kịp thời.

Tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực.

Tiếp tục đề ra các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh, Công đoàn tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2023-2028.