Học sinh vùng cao đa phần là con em đồng bào dân tộc, nhận thức không đồng đều, nói tiếng phổ thông chưa rõ nên việc học gặp nhiều khó khăn, nhất là với bộ sách mới được các thầy cô giáo đánh giá có lượng kiến thức nặng hơn.

Các trường vùng cao Lai Châu gặp khó khăn với bộ sách giáo khoa mới

Sau hơn một tháng triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, các giáo viên ở tỉnh biên giới Lai Châu, đặc biệt giáo viên đang giảng dạy tại các xã vùng dân tộc thiểu số đều khẳng định nội dung của chương trình sách giáo khoa mới nặng kiến thức so với năng lực của học sinh lớp 1, nhất là đối với con em đồng bào. Điều này gây khó khăn trong việc giảng dạy của giáo viên cũng như việc học tập của học sinh.