Các nhà khoa học xem chuồn chuồn là một chỉ số quan trọng để đánh giá tình trạng sức khỏe của các vùng đầm lầy và các con sông. (Ảnh: Reuters)

Sách Đỏ: Gần 1/5 số loài chuồn chuồn đứng trước nguy cơ tuyệt chủng

Theo bản cập nhật Sách Đỏ mới nhất của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), gần 1/5 số chuồn chuồn - loài côn trùng đóng vai trò quan trọng trong quản lý dịch bệnh bằng cách ăn ấu trùng muỗi - đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do môi trường sống bị phá hủy.