Ra mắt Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch

NDO -

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2022, sáng 1/4, Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch (VTDF) đã chính thức ra mắt với cơ quan quản lý về du lịch, các Bộ/ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Đại diện Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch tặng hoa cho Ban điều hành VTDF tại buổi ra mắt sáng 1/4 (Ảnh: Tổng cục Du lịch)
Đại diện Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch tặng hoa cho Ban điều hành VTDF tại buổi ra mắt sáng 1/4 (Ảnh: Tổng cục Du lịch)

Cùng với Hiệp hội Du lịch, Tổng cục Du lịch, Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch đã đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn Du lịch Việt Nam 2022 với chủ đề “Phục hồi Du lịch Việt Nam - Định hướng mới, Hành động mới” và một số hoạt động bên lề của VITM Hà Nội 2022.

Sau gần 20 năm kể từ lần đầu được chính thức nêu tại Pháp lệnh Du lịch năm 1999, Luật Du lịch năm 2005, được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sự ủng hộ của các Bộ, ngành liên quan, đến nay VTDF đã đi vào hoạt động.

Ông Lê Tuấn Anh, Chủ tịch VTDF cho biết, được thành lập theo Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, VTDF là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đại diện chủ sở hữu.

Sự ra đời của VTDF nhằm giải quyết một phần sự hạn chế về nguồn lực cho xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch; tạo cơ chế linh hoạt, năng động hơn, phù hợp với xu hướng hiện nay, tăng cường cả về quy mô, tần suất và chất lượng các hoạt động.

Hoạt động xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của VTDF sẽ tập trung vào các đối tượng thụ hưởng gồm cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân trong ngành du lịch.

Theo ông Lê Tuấn Anh, VTDF đi vào hoạt động sẽ góp phần phục hồi và phát triển ngành du lịch sau hơn hai năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, các nguồn lực đã bị suy giảm đáng kể. Hoạt động của Quỹ sẽ góp phần nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc định hướng và thúc đẩy các hoạt động phát triển du lịch, tăng cường hợp tác công-tư, tạo nguồn lực và cơ chế linh hoạt hơn trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch.