Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 đã nhận được hơn 4.000 tỷ đồng

NDO -

Tính đến trưa 8-6, Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 cho biết, đã có 231.471 tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp với tổng giá trị 4.168 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi) và 3.252,88 tỷ đồng nhà tài trợ đã cam kết nhưng chưa chuyển tiền. Tổng số là 7.420,88 tỷ đồng.

Tính đến trưa 8-6, VFVC đã tiếp nhận 4.168 tỷ đồng. (Ảnh: Bộ Tài chính)
Tính đến trưa 8-6, VFVC đã tiếp nhận 4.168 tỷ đồng. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 (VFVC) hiện đã có 15 tài khoản cho ba loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 04 Ngân hàng.

Cụ thể, Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước ba tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND), 3761.0.9098869.91999 (USD); 3761.0.9098786.91999 (EUR);

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Hà Nội ba tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài (Swift code: BIDVVNVX): 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD); 21110142996868 (EUR);

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Sở giao dịch ba tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài (Swift code: BFTVVNVX001): 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR) 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) ba tài khoản tiếp nhận tại trong nước và nước ngoài (Swift code: HDBCVNVX): 686868(VND); 686868 (USD) và 686868(EUR).

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), chi nhánh Thành phố Hà Nội ba tài khoản tiếp nhận tại trong nước và nước ngoài (Swift code: ICBVVNVX): 113366668888(VND); 113355558888(USD); 115522228888 (EUR)

Ngoài ra, thực hiện quy định tại Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 2-6-2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 Việt Nam. Hằng ngày, Quỹ công khai số dư quỹ và danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ cho Quỹ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng.

Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19