Tính đến trưa 8-6, VFVC đã tiếp nhận 4.168 tỷ đồng. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 đã nhận được hơn 4.000 tỷ đồng

Tính đến trưa 8-6, Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 cho biết, đã có 231.471 tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp với tổng giá trị 4.168 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi) và 3.252,88 tỷ đồng nhà tài trợ đã cam kết nhưng chưa chuyển tiền. Tổng số là 7.420,88 tỷ đồng.

Trụ sở Bộ Tài chính tại Hà Nội (Ảnh: Duy Linh).

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn giảm nhiều khoản phí, lệ phí

Theo Bộ Tài chính, dự kiến số thu ngân sách Nhà nước giảm khoảng 1.000 tỷ đồng khi thực hiện đề xuất giảm thu đối với 30 khoản phí, lệ phí và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-7-2021 đến 31-12-2021 để bảo đảm tính liên tục sau khi Thông tư 112/2020/TT-BTC hết hiệu lực.