Quy mô Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

NDO -

Quy mô Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh - 2 địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất, nhì trên cả nước.

Quy mô Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại hai thành phố lớn -0

* Số liệu được làm tròn