Quảng Ngãi thông qua chủ trương đầu tư 4 dự án với tổng vốn 435 tỷ đồng

NDO -

Ngày 6/7, tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thống nhất thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án: kè chống sạt lở bờ bắc sông Trà Khúc; sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước tại huyện Bình Sơn, huyện Sơn Tịnh và hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn tỉnh. Tổng vốn đầu tư của các dự án này khoảng 435 tỷ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông qua chủ trương đầu tư 4 dự án với tổng vốn 435 tỷ đồng.
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông qua chủ trương đầu tư 4 dự án với tổng vốn 435 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án kè chống sạt lở bờ bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh quản lý dự án. Quy mô tuyến kè dài khoảng 4,5 km, tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án nhằm chống sạt lở bờ bắc sông Trà Khúc, đoạn qua các xã: Tịnh Hà, Tịnh Sơn (huyện Sơn Tịnh), để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho khoảng 260 hộ dân sinh sống ven sông, bảo vệ khu Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới, đất sản xuất nông nghiệp, các công trình cơ sở hạ tầng (giao thông, trường học, nhà văn hóa, trạm bơm,...) và kết hợp phát triển giao thông, chỉnh trang đô thị dọc bờ bắc sông Trà Khúc. 

Dự án sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước tại huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hố Chuối) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh quản lý dự án, có tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng, với quy mô là sửa chữa và nâng cấp cụm công trình đầu mối 5 hồ chứa nước gồm: đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ; xây mới 5 nhà quản lý hồ chứa; xây dựng, nâng cấp các đường quản lý dài khoảng 2km; kiên cố hóa 2km kênh mương. Mục tiêu của dự án là bảo đảm an toàn hồ chứa nước giảm thiểu nguy cơ vỡ đập, bảo vệ người và tài sản ở hạ lưu công trình; bảo đảm cấp nước tưới ổn định cho 135ha đất sản xuất nông nghiệp, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt và kết hợp nuôi trồng thủy sản.

Dự án sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước tại huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chồng) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh quản lý dự án, với tổng mức đầu tư khoảng 65 tỷ đồng nhằm mục tiêu bảo đảm an toàn hồ chứa nước, giảm thiểu nguy cơ vỡ đập, bảo vệ người và tài sản ở hạ lưu công trình; bảo đảm cấp nước tưới ổn định cho 250ha đất sản xuất nông nghiệp, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt và kết hợp nuôi trồng thủy sản. Quy mô của dự án là sửa chữa và nâng cấp cụm công trình đầu mối 3 hồ chứa nước gồm: đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ; xây dựng 3 nhà quản lý; xây dựng, nâng cấp các đường quản lý dài khoảng 2km; kiên cố hóa khoảng 1,2km kênh mương. 

Dự án hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, do Công an tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng nguồn vốn khoảng 100 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là đầu tư hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông nhằm phát hiện kịp thời, xử lý các tình huống, bảo đảm an ninh trật tự tại các mục tiêu cơ bản và giám sát vi phạm giao thông trên các tuyến đường trọng điểm.