Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông qua chủ trương đầu tư 4 dự án với tổng vốn 435 tỷ đồng.

Quảng Ngãi thông qua chủ trương đầu tư 4 dự án với tổng vốn 435 tỷ đồng

Ngày 6/7, tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thống nhất thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án: kè chống sạt lở bờ bắc sông Trà Khúc; sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước tại huyện Bình Sơn, huyện Sơn Tịnh và hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn tỉnh. Tổng vốn đầu tư của các dự án này khoảng 435 tỷ đồng.