Quảng Ngãi: Kiểm tra có dấu hiệu vi phạm trong đầu tư xây dựng, sử dụng ngân sách nhà nước

NDO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã quyết định Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức. Đồng thời, huyện Mộ Đức cũng đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều tuyến kênh mương đầu tư hàng tỷ đồng tại xã Đức Hiệp đến nay vẫn chưa hoàn tất quyết toán do nhiều sai sót trong quản lý, sử dụng vốn ngân sách.
Nhiều tuyến kênh mương đầu tư hàng tỷ đồng tại xã Đức Hiệp đến nay vẫn chưa hoàn tất quyết toán do nhiều sai sót trong quản lý, sử dụng vốn ngân sách.

Tiếp tục thông tin liên quan đến bài viết “Nợ” thanh quyết toán các công trình nông thôn mới Báo Nhân Dân đã phản ánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Quỳnh ký quyết định Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Đức Hiệp và các đồng chí Lý Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy; Đoàn Ngọc Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Hiệp; Phạm Bá Năm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; Huỳnh Văn Như, đảng viên, công chức Văn phòng-Thống kê, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Hiệp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi kiểm tra trách nhiện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, các khoản đóng góp, hỗ trợ của nhân dân để thực hiện các công trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; kiểm tra trách nhiệm của các cá nhân đối với chức trách nhiệm vụ được giao, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, các khoản đóng góp, hỗ trợ của nhân dân để thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức Phạm Ngọc Lân cũng đã có văn bản chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra. Theo đó, trong quá trình thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; các khoản đóng góp của nhân dân; các khoản Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho người dân; việc chấp hành pháp luật về thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương; việc thi hành công vụ của Ủy ban nhân dân xã Đức Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức nhận thấy ông Huỳnh Văn Như, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Hiệp có một số hành vi có dấu hiệu tội phạm, gồm: cố ý làm trái quy định gây thất thoát ngân sách và nguồn vốn nhân dân đóng góp; lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định để vụ lợi; quản lý, sử dụng vốn cá nhân tự nguyện hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương không đúng quy định.

Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Báo Nhân Dân đã phản ánh, nhiều dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới tại xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức đã hoàn thành nhiều năm nhưng vẫn “nợ” thủ tục thanh quyết toán kéo dài, tình trạng quản lý, sử dụng vốn ngân sách lỏng lẻo, không đúng mục đích. Những tồn tại kéo dài chưa giải quyết dứt điểm khiến việc chuyển giao, tiếp nhận nhiệm vụ của các cá nhân, đơn vị cấp huyện, xã trong 2 năm qua không thể thực hiện được, ảnh hưởng lớn đến công tác điều hành kinh tế-xã hội tại địa phương.