Quảng Ngãi: Hồ chứa nước Đakđrinh vận hành điều tiết để đón, giảm lũ cho hạ du

NDO - Từ 14 giờ ngày 26/9, hồ thủy điện Đakđrinh nằm trên địa bàn huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) tổ chức vận hành điều tiết tăng lưu lượng xả để đón, giảm lũ cho hạ du do ảnh hưởng của cơn bão số 4.
0:00 / 0:00
0:00
Từ 14 giờ ngày 26/9, hồ thủy điện Đakđrinh tăng lưu lượng xả để đón, giảm lũ cho hạ du.
Từ 14 giờ ngày 26/9, hồ thủy điện Đakđrinh tăng lưu lượng xả để đón, giảm lũ cho hạ du.

Chiều 26/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền ký ban hành lệnh hỏa tốc số 141/PCTTTKCN về việc vận hành điều tiết các hồ chứa nước Đakđrinh để đón, giảm lũ cho hạ du do ảnh hưởng của cơn bão số 4.

Cụ thể, bắt đầu 14 giờ ngày 26/9, Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh tổ chức vận hành điều tiết tăng lưu lượng xả, nhằm hạ dần mực nước hồ Đakđrinh về mực nước đón lũ.

Mức lưu lượng xả về hạ du bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm 200m/s, trong quá trình vận hành nếu mực nước sông Trà Khúc tại Trạm Thủy văn Trà Khúc vượt mức báo động 2 (cao trình +5,0m) thì chuyển sang vận hành giảm lũ cho hạ du theo quy định.

Việc vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh thường xuyên phối hợp quan trắc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, tình hình mực nước tại cầu sông Rin và mức báo động lũ trên sông Trà Khúc, vận hành điều tiết đúng quy trình được duyệt, cần lập kế hoạch vận hành xả lũ cụ thể (thời điểm, lưu lượng xả...).

Các cơ quan chức năng sẽ phối hợp trao đổi thông tin trong quá trình vận hành để điều chỉnh chế độ vận hành cho phù hợp, bảo đảm tham gia vận hành giảm lũ hiệu quả cho hạ du và an toàn cho công trình; thông báo đầy đủ đến chính quyền và nhân dân các địa phương vùng hạ du liên quan để bảo đảm an toàn trong suốt thời gian vận hành hạ mực nước các hồ để đón lũ.