Quân khu 1 và 6 tỉnh địa bàn phối hợp công tác tuyên giáo

Sáng 22/9, Cục Chính trị Quân khu 1 cùng ban tuyên giáo tỉnh ủy 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 1 tổ chức sơ kết 2 năm (2021-2023) thực hiện quy chế phối hợp chỉ đạo công tác tuyên huấn, tuyên giáo.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Những năm qua, Cục Chính trị Quân khu 1 và ban tuyên giáo tỉnh ủy 6 tỉnh trên địa bàn đã phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Lực lượng vũ trang Quân khu và nhân dân về chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững mạnh.

Ðồng thời, chỉ đạo làm tốt công tác thông báo tình hình, nhất là các sự kiện chính trị quan trọng, các vấn đề dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, nhằm định hướng tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu giúp cấp ủy các cấp đề ra chủ trương, biện pháp giải quyết phù hợp với những vấn đề tư tưởng nảy sinh.

Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tuyên giáo, tuyên huấn địa bàn Quân khu 1 tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội và địa phương phát động; xây dựng nhiều mô hình hoạt động tiêu biểu trên các lĩnh vực; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động, báo chí, văn hóa, văn nghệ… bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và trận địa tư tưởng trong địa bàn Quân khu.