Tiến sĩ Nguyễn Tú Anh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phục hồi sản xuất kinh doanh cần hỗ trợ phổ quát, đồng đều

Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển chiến lược sang thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19, hướng tới phục hồi và phát triển kinh tế, việc hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết, nhưng hướng đi chủ đạo cần hỗ trợ mang tính chất phổ quát, đồng đều, để kích hoạt cả nền kinh tế cùng phát triển ổn định.