Phối hợp truyền thông, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tư pháp

NDO - Chiều 24/3, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về hoạt động của Bộ Tư pháp, ngành tư pháp giữa Bộ Tư pháp và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh lễ ký kết.
Quang cảnh lễ ký kết.

Dự lễ ký kết, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp; Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Dự lễ ký còn có đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Theo đó, nội dung phối hợp tập trung phổ biến, truyền thông về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các quan điểm, chủ trương, chính sách trong các văn bản pháp luật mới ban hành, thành tựu trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp của Việt Nam.

Bên cạnh đó, truyền thông về các dự thảo chính sách, văn bản pháp luật có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau; những vấn đề được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận thuộc phạm vi quản lý của ngành tư pháp.

Các cơ quan phối hợp tăng cường giáo dục, vận động người dân xây dựng ý thức tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật; thông tin, phản ánh tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đối với các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý.

Chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật. Giới thiệu, phổ biến rộng rãi các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật mới có hiệu quả thiết thực…

Tại lễ ký kết, lãnh đạo Bộ Tư pháp và các cơ quan báo chí đề nghị, việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp cần được thực hiện thường xuyên, kịp thời, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức.

Đồng thời, chương trình phối hợp phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch hằng năm, định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp thực tiễn.