Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Giải quyết nhiều vấn đề mới, khó, cấp bách, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản của Tổng Thư ký Quốc hội thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 10. Kết luận đã đánh giá kết quả, chất lượng văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết được nâng lên; công tác phối hợp giữa các cơ quan chặt chẽ, hiệu quả hơn, giải quyết được nhiều vấn đề mới, khó, cấp bách, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Quang cảnh phiên họp. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

Tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

Tại phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chung quanh dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), bên cạnh năm nhóm quan điểm, nguyên tắc xây dựng luật được nêu trong tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị cần bổ sung, nhấn mạnh ba quan điểm xây dựng luật. Đó là cần bám sát định hướng nghiên cứu, rà soát sửa đổi Luật Thanh tra đã được đề ra tại định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; phân định rạch ròi nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan thanh tra và trách nhiệm giữa thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước với cơ quan thanh tra.

Quang cảnh phiên họp thứ 10 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Duy Linh)

Dành cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Khánh Hòa là cần thiết

Các quy định cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Khánh Hòa phải phù hợp bối cảnh thực tiễn phát triển của địa phương và khả năng cân đối nguồn lực của Nhà nước, trên cơ sở huy động đa dạng các nguồn lực xã hội để tập trung vào phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, từng bước giải quyết các thách thức, đáp ứng yêu cầu phát triển của giai đoạn phát triển mới.

HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ

HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ

HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ HoSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo từ