Đề xuất giám sát sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

NDO -

Sáng 19/4, tiếp tục Phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên thảo luận.

Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. (Ảnh: Duy Linh)
Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. (Ảnh: Duy Linh)

Trình bày dự thảo Báo cáo về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, thực hiện quy định của pháp luật, trên cơ sở đề xuất của 69/77 cơ quan, ý kiến, kiến nghị của cử tri và tình hình thực tế, Tổng Thư ký Quốc hội đã dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 để gửi xin ý kiến Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đề xuất giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 -0
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Duy Linh)

Theo đó, 5 chuyên đề được đưa ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn gồm:

Chuyên đề 1: Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Chuyên đề 2: Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030).

Chuyên đề 3: Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Chuyên đề 4: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn năng lượng tái tạo.

Chuyên đề 5: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015-2020.

Cho ý kiến về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, về tổng thể, dự kiến chương trình giám sát năm 2023 như đề nghị của Tổng Thư ký Quốc hội là cơ bản phù hợp, bám sát các quy định, gắn với những vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, nên giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030) bởi đây là các chương trình có ý nghĩa kinh tế-xã hội, chính trị, quốc phòng, an ninh rất lớn.

Đề xuất giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: Duy Linh)

Liên quan chuyên đề 4, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn năng lượng tái tạo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nên cân nhắc kỹ phạm vi giám sát; xác định rõ khoảng thời gian giám sát để việc triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng, trong 5 chuyên đề được đưa ra để lựa chọn giám sát, đối với chuyên đề 1 thì nội dung việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng là lĩnh vực rộng, do đó đề xuất xác định trọng tâm để giám sát. Bên cạnh đó, cần đổi tên chuyên đề 4 thành “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển điện lực” sẽ bảo đảm đúng và trúng vấn đề hơn. Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh lại cho rằng, cần mở rộng chuyên đề này theo hướng việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng nói chung, trong đó cả về phát triển nhiệt điện, thủy điện, điện hạt nhân.

Đối với chuyên đề 2, có ý kiến đề nghị việc giám sát không chỉ dừng ở việc giám sát của Quốc hội hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà cần đưa vào nội dung giám sát chuyên đề theo lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đề xuất giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung thảo luận tại phiên họp. (Ảnh: Duy Linh)

Phát biểu ý kiến kết luận phiêp họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, trên cơ sở tổng hợp lấy phiếu xin ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung giám sát chuyên đề năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 4 trong 5 chuyên đề để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định gồm các chuyên đề 1, 2, 3 và 4. Với 4 chuyên đề được lựa chọn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao, 2 chuyên đề còn lại giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát và báo cáo Quốc hội.

Đề nghị Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trên cơ sở thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chuẩn bị hoàn thiện các chuyên đề giám sát theo 2 phương án: Một là, chuẩn bị toàn bộ hồ sơ chi tiết trình Quốc hội thông qua các chuyên đề giám sát. Hai là, Quốc hội chỉ thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề và ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định kế hoạch, đề cương chi tiết.