Phạt tiền đến 30 triệu đồng với người sử dụng lao động dùng quỹ bảo hiểm xã hội sai mục đích

NDO -

NDĐT- Từ ngày 25-11, áp dụng mức phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội sai mục đích.

Ảnh minh họa: Báo Hải quan.
Ảnh minh họa: Báo Hải quan.

Đây là một trong những nội dung của Nghị định số 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị định số 88/2015/NĐ-CP bổ sung, sửa đổi 23 nội dung trong Nghị định số 95/2013/NĐ-CP. Các nội dung khác không được sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP vẫn có hiệu lực như hiện tại.

Theo đó, hàng loạt các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực lao động - việc làm, bảo hiểm xã hội, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đưa người lao động trong nước đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ áp dụng mức chế tài mới.

Về vi phạm quy định về dịch vụ việc làm, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến một triệu đồng đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (DVVL) có hành vi thông báo hoạt động DVVL không theo quy định của pháp luật

Phạt tiền từ 1-3 triệu đồng khi vi phạm với mỗi người lao động đối với doanh nghiệp hoạt động DVVL có hành vi thu phí DVVL vượt quá mức quy định. Doanh nghiệp phải trả lại cho người lao động phí đã thu cao hơn mức quy định đối với hành vi vi phạm.

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng với doanh nghiệp DVVL có hành vi thông tin sai sự thật và hoặc gây nhầm lẫn về vị trí việc làm.

Phạt tiền từ 45-60 triệu đồng đối với hành vi hoạt động dịch vụ việc làm (DVVL) mà không có giấy phép hoạt động DVVL do cơ quan thẩm quyền cấp hoặc giấy phép hoạt động dịch vụ hết hạn. Doanh nghiệp hoạt động DVVL còn phải trả lại cho người lao động phí dịch vụ đã thu với hành vi vi phạm trên.

Về giao kết hợp đồng, doanh nghiệp có thể bị phạt từ 20-25 triệu đồng đối với người sử dụng lao động nếu có một trong các hành vi sau đây:

Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động. Người sử dụng lao động phải trả lại cho người lao động bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ đã giữ.

Buộc người lao động thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng. Chủ sử dụng lao động phải trả lại tiền hoặc tài sản khác cho người lao động, cộng với khoản tiền lãi từ số tiền đã giữ của người lao động tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại Nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Giao kết hợp đồng lao động với người từ 15 tuổi tới 18 tuổi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động…

Về vi phạm quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi: không có giấy phép lao động theo quy định của pháp luật trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động, sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn.

Nghị định số 88/2015/NĐ-CP quy định phạt tiền người sử dụng lao động đang sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động, hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có cấp giấy phép đã hết hạn theo nhiều mức.

Mức xử phạt như sau: Phạt từ 30-45 triệu đồng với vi phạm từ 1-10 người lao động, phạt từ 45-60 triệu đồng với vi phạm từ 11-20 người lao động, phạt từ 60-75 triệu đồng với vi phạm từ 21 người lao động trở lên.

Ngoài ra, hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động từ 1 đến 3 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm trên.

Về vi phạm các quy định khác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội sai mục đích.

Biện pháp khắc phục hậu quả sẽ buộc trả đủ chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động đối với hành vi vi phạm quy định.

Về quy định người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với doanh nghiệp, tổ chức có một trong các hành vi sau đây: Thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc kiểm tra, cấp chứng chỉ, cho người lao động sau khi tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết; không đăng ký mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cấp cho người lao động; không cấp tài liệu bồi dưỡng kiến thức cho người lao động theo quy định…

Ngoài ra, người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài có quyền: Buộc đưa người lao động về nước theo yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, buộc người lao động về nước theo quy định tại Chương 4 của Nghị định số 95/2013.

Nghị định số 88/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25-11-2015.

Hành vi ở lại nước ngoài trái phép sau khi hết hạn hợp đồng được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 35 của Nghị định số 95/2013 là hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện và thời hiệu xử phạt sẽ được tính từ thời điểm phát hiện vi phạm.

Tuy nhiên, lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng, ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc (bao gồm cả người lao động đã có quyết định xử phạt) tự nguyện về nước từ ngày 1-9 đến 31-12-2015 sẽ được miễn xử phạt theo Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 3-9-2015 của Chính phủ.