OCOP - giải pháp nâng cao chất lượng nông thôn mới

NDO -

Chiều 31-12, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020, triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao Giấy chứng nhận cho các chủ thể có sản phẩm OCOP 4 sao.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao Giấy chứng nhận cho các chủ thể có sản phẩm OCOP 4 sao.

Tham dự hội nghị có Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) Trung ương Nguyễn Minh Tiến, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các  ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng các chủ thể tham gia chương trình OCOP.

Triển khai chương trình OCOP, cùng với việc tổ chức cho cán bộ, chủ thể tham gia tham quan các mô hình thực tế trong nước, ở các nước trong khu vực, Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức tập huấn kiến thức về chương trình OCOP sâu rộng cho cán bộ từ tỉnh đến hệ thống chính trị, tổ chức kinh tế, hộ sản xuất cơ sở. Ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ hơn 18 tỷ đồng; các huyện hỗ trợ hơn 36 tỷ đồng và các chủ thể tham gia bố trí hơn 60 tỷ đồng vốn đối ứng thực hiện chương trình OCOP. 

Đến nay Hội đồng đánh giá cấp tỉnh lựa chọn và được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt 69 sản phẩm OCOP của 47 chủ thể ở 45 xã, phường, thị trấn thuộc 18 huyện, thị xã, thành phố. Tất cả các sản phẩm OCOP đều đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều sản phẩm áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến: GMP, VietGap, Hữu cơ, ISO, HACCP... 

Các ngành, các cấp, tổ chức xã hội nghề nghiệp đồng hành cùng các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất, tăng cường quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, xây dựng các gian hàng, điểm giới thiệu, bán sản phẩm trong, ngoài tỉnh, xuất khẩu sản phẩm OCOP ra nước ngoài. Theo đó mắm tôm, mắm tép Lê Gia xuất khẩu vào thị trường Nga, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nam Phi; ống hút tre xuất khẩu  sang Thụy Sĩ, Thụy Điển; đồ thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm từ cói của Công ty Việt Anh xuất khẩu trực tiếp và bán tại 64 siêu thị ở Hoa Kỳ. 

OCOP - giải pháp nâng cao chất lượng nông thôn mới -0
 Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham quan sản phẩm OCOP.

Qua đánh giá sơ bộ, doanh số sản phẩm sau khi được công nhận OCOP tăng trưởng bình quân hơn 15%, nhiều hợp tác xã (HTX) có doanh thu tăng gấp hai lần. Chương trình OCOP góp phần phát triển sản phẩm đặc trưng, đặc sản ở các địa phương, vùng miền; thúc đẩy liên kết, hợp tác trong sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX; tạo môi trường bình đẳng, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà sản xuất, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng; phát huy tiềm năng, thế mạnh các nghề, làng nghề truyền thống, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và thiết thực tạo ra nguồn lực nội sinh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Phát biểu, tham luận tại hội nghị, các đại biểu, chủ thể OCOP cùng chia sẻ nhận thức, kinh nghiệm, trao đổi rõ hơn những kết quả đạt được, phản ánh những khó khăn, vấn đề nảy sinh, đề xuất biện pháp khắc phục, đồng hành phát triển sản phẩm OCOP. 

Hội nghị thống nhất ban hành và áp dụng chính sách đồng bộ để thực hiện hiệu quả chương trình OCOP trên phạm vi toàn tỉnh; đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn, quản lý sản xuất, kinh doanh cho khoảng 800 cán bộ thực hiện chương trình và 100% lãnh đạo doanh nghiệp, HTX, chủ hộ sản xuất kinh doanh, tư vấn chương trình OCOP; hoàn thành ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP. 

Hội nghị cũng thông qua tám giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025; phấn đấu có thêm ít nhất ba sản phẩm OCOP 5 sao, hơn 100 sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao; năm mô hình dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch; mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất một điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP; hình thành các Trung tâm thiết kế sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP gắn với quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 22 cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020; trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sao cho 69 sản phẩm thuộc 47 chủ thể.