Nỗ lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo

Tại các xã vùng sâu, vùng xa, khó khăn của tỉnh Sơn La, đời sống của nhiều hộ đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn, trong đó nhiều hộ gặp khó khăn về nhà ở do chưa đủ điều kiện để xóa nhà tạm. Với tinh thần tương thân, tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh Sơn La đã và đang huy động các nguồn lực triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo là đồng bào các dân tộc thiểu số.
0:00 / 0:00
0:00
Bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Cầm Văn Nguyễn, bản Mường Bó, xã biên giới Lóng Sập, huyện Mộc Châu (Sơn La).
Bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Cầm Văn Nguyễn, bản Mường Bó, xã biên giới Lóng Sập, huyện Mộc Châu (Sơn La).

Với phương châm "Nhà nước hỗ trợ, nhân dân chủ động, cộng đồng giúp đỡ", trong thời gian qua, tỉnh Sơn La đã huy động các nguồn lực triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều ngôi nhà của bà con dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của Sơn La đã được xây dựng mới, góp phần giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và từng bước giảm nghèo.

Để giúp đồng bào các dân tộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh xóa được nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp các huyện, thành phố tích cực rà soát và huy động các nguồn lực từ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ vì người nghèo, nguồn vốn xã hội hóa đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để giúp các hộ khó khăn về nhà ở, xóa được nhà tạm, nhà dột nát.

Đồng thời, giao các huyện xây dựng kế hoạch triển khai chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn; thành lập các tổ công tác phụ trách chương trình xóa nhà tạm, phân công các thành viên phụ trách địa bàn các xã; tăng cường tuyên truyền đến người dân hiểu rõ mục đích của đề án "Huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025".

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên Phan Quý Dương cho biết, huyện đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phù Yên phối hợp cấp ủy, chính quyền các cơ sở tổ chức rà soát, phân loại, chọn đúng người, đúng đối tượng để triển khai hỗ trợ bảo đảm phù hợp, hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Từ năm 2018 đến nay, bằng các nguồn lực, huyện đã hỗ trợ cho 322 nhà xây mới với kinh phí 6,7 tỷ đồng; huy động gần 2.500 ngày công hỗ trợ các gia đình xóa nhà tạm, dột nát. Các hộ xây dựng nhà ở mới đều bảo đảm diện tích sử dụng và đạt tiêu chuẩn ba cứng (nền, khung-tường, mái).

Trong đợt một năm 2022, huyện Mộc Châu đã vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hỗ trợ xây dựng, làm mới 60 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mộc Châu Đỗ Thị Chúc chia sẻ: Với mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2023, đến nay đã có 170 nhà đã có địa chỉ giúp đỡ hỗ trợ để xây dựng với tổng số tiền là 6,8 tỷ đồng.

Trong đợt tiếp theo, huyện tiếp tục phát động xã hội hóa từ các nguồn để xóa 151 nhà cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở là đồng bào các dân tộc thiểu số. Là một trong 60 hộ đã được trao nhà đại đoàn kết trong đợt một năm 2022, ông Cầm Văn Nguyễn, dân tộc Thái, bản Mường Bó, xã biên giới Lóng Sập, huyện Mộc Châu phấn khởi cho biết: Bản thân tôi bị thương tật do tai nạn, mất sức lao động, gia đình thuộc diện hộ nghèo và đang phải ở nhà dột nát. Ngôi nhà đại đoàn kết được xây kiên cố với tổng giá trị 100 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa là sự động viên lớn đối với gia đình chúng tôi.

Qua triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các huyện, thành phố, từ nhiều nguồn lực huy động, đến nay tỉnh Sơn La đã giúp được 1.646 hộ đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, biên giới xóa được nhà tạm, nhà dột nát với kinh phí 117 tỷ đồng.

Những ngôi nhà nhân ái được xây từ tình yêu thương và trách nhiệm của cộng đồng, chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp nhiều hộ nghèo hoàn thành giấc mơ an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, từng bước giảm nghèo bền vững.