Nỗ lực giảm nghèo của Thái Lan đạt kết quả tích cực

NDO - Theo báo cáo do Ủy ban Phát triển kinh tế xã hội quốc gia Thái Lan (NESDC) vừa công bố, trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2021, những nỗ lực giảm nghèo của Thái Lan đã giúp đưa tỷ lệ người nghèo ở quốc gia này từ 7,87% xuống 6,32%.
0:00 / 0:00
0:00
Chính phủ Thái Lan đã có nhiều biện pháp hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19. (Ảnh: Reuters)
Chính phủ Thái Lan đã có nhiều biện pháp hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, bản báo cáo cũng cho rằng, mặc dù tỷ lệ người nghèo đã giảm, thu nhập người dân gia tăng và sự bất bình đẳng giảm xuống, nhưng sự chênh lệch về thu nhập vẫn tồn tại và cần được lưu ý. Trong bản báo cáo của NESDC, ngưỡng thu nhập của những người ở mức nghèo là dưới 2.686 bạt/tháng trong năm 2017 và 2.803 bạt/tháng trong năm 2021.

Bản báo cáo cho biết, trong bốn năm từ 2017 đến 2021, tỷ lệ người nghèo ở Thái Lan đã giảm xuống đáng kể. Trong năm 2017, có 7,87% số người dân Thái Lan có thu nhập dưới 2.686 bạt/tháng nhưng đến năm 2021, chỉ có 6,32% dân số Thái Lan sống dưới mức nghèo khổ với thu nhập hằng tháng dưới 2.803 bạt. Trong bản Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội quốc gia lần thứ 12, Thái Lan đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo khổ xuống dưới mức 6,5%.

Bản báo cáo cũng cho biết, thu nhập của người dân tăng lên và tình trạng bất bình đẳng giảm đáng kể. Các khoản chi tiêu của Chính phủ để giảm tác động của đại dịch Covid-19 trong năm 2020 đã đóng một vai trò tích cực trong việc giảm tỷ lệ đói nghèo.

Ở thời điểm đó, Chính phủ Thái Lan đã đưa ra các biện pháp nhằm giảm khó khăn và hỗ trợ giúp giảm mức chi tiêu cho 13,65 triệu người có thẻ phúc lợi nhà nước. Các khoản phí điện, nước và học phí sinh viên cũng được miễn giảm, trong khi người sử dụng lao động và những người được bảo hiểm theo hệ thống an ninh xã hội được hỗ trợ.

Mức thu nhập trung bình của người dân Thái Lan đã tăng từ 6.104 USD năm 2016 lên 7.850 USD năm 2019. Tuy nhiên, đến năm 2021, con số này đã giảm còn 7.091 USD.

Cũng theo báo cáo của NESDC, tình trạng bất bình đẳng về thu nhập ở Thái Lan đã giảm xuống. Khoảng cách về thu nhập giữa 10% người giàu nhất và 40% thu nhập thấp nhất trong tổng dân số Thái Lan, đã giảm từ 250% năm 2017 xuống chỉ còn 220% năm 2021. Tuy nhiên, do tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp trong khoảng thời gian này, mức thu nhập trung bình của người dân chỉ tăng 2,7% mỗi năm.

Hệ số Gini (một thước đo tình trạng bất bình đẳng về thu nhập) của Thái Lan đã giảm từ 0,453 năm 2020 xuống 0,430 vào năm 2021. Tuy nhiên, hệ số này vẫn chưa đạt tới mục tiêu 0,41 được đặt ra trong bản kế hoạch phát triển thứ 12.

Bản báo cáo cho rằng, khoảng cách về thu nhập và phát triển kinh tế giữa các khu vực ở Thái Lan cũng đã được cải thiện. Theo đó, sự chênh lệch về thu nhập giữa miền đông (với mức thu nhập trung bình cao nhất) và đông bắc (với mức thu nhập trung bình thấp nhất) đã giảm đáng kể.