Những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945 qua các tấm ảnh tư liệu quý giá

Ðó là một tập an-bum tập hợp hơn 200 bức ảnh được chụp vào thời điểm Cách mạng Tháng Tám 1945. Ðây là tập tư liệu ảnh do Bộ Thông tin Tuyên truyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (lúc đó Bộ trưởng là ông Trần Huy Liệu) cung cấp cho các nhà báo nước ngoài làm tư liệu nghiệp vụ. Phi-líp Ðờ-vin-lê là một nhà báo đã có mặt ở Hà Nội ngay trong những ngày lịch sử tháng 8 năm 1945. Sau này, ông tiếp tục theo dõi  tình hình Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ và hiện  được coi là một trong những sử gia hàng đầu của Pháp am hiểu về lịch sử hiện đại Việt Nam. Ông luôn luôn dành cho Việt Nam và đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh rất nhiều tình cảm.

Ðây là những tấm ảnh tư liệu phản ánh những khoảnh khắc lịch sử trọng đại của đất nước ở thời điểm ban đầu khi Cách mạng Tháng Tám thành công. Hơn 80% số ảnh trong cuốn an-bum này hiện nay trong nước không còn lưu giữ, hoặc nếu còn thì chất lượng ảnh rất kém. Do vậy, có thể nói đây là những hình ảnh đáng quý bổ sung vào kho tàng tư liệu ảnh  liên quan thời kỳ lịch sử trọng đại này. Ðặc biệt hơn cả là trong đó có nhiều tấm ảnh quý chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bắt đầu từ số báo hôm nay 18-8, chúng tôi sẽ lựa chọn một số tấm ảnh quý theo từng chủ đề để giới thiệu với bạn đọc trên trang Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao.

Tổng khởi nghĩa tại Hà Nội Tháng Tám năm 1945

Ngày 17-8-1945, Tổng hội Công chức của Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim tổ chức một cuộc tập hợp lực lượng trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội. Thế nhưng, tại cuộc mít-tinh, khi lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện, bài hát "Tiến Quân ca" vang lên và những diễn giả Việt Minh diễn thuyết trên diễn đàn thì cuộc biểu tình trở thành "dự lệnh" cho cuộc Tổng Khởi nghĩa.

Chỉ hai ngày hôm sau, ngày 19-8-1945, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Xứ ủy Bắc Kỳ và Ðảng bộ Hà Nội, một lực lượng đông đảo quần chúng tập hợp tại Quảng trường Nhà hát Lớn, sau hiệu lệnh khởi nghĩa, đã tỏa đi chiếm lĩnh các cơ quan chính quyền và làm chủ hoàn toàn thành phố.