Nhiều dịch vụ y tế đã được cung cấp trên nền tảng dữ liệu số

NDO - Tham gia Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE2023) từ ngày 28/10 đến 1/11, ngành y tế giới thiệu các công nghệ, sản phẩm, và giải pháp mới nhất trong lĩnh vực y tế và công nghệ thông tin y tế; trưng bày, chia sẻ những ý tưởng, sản phẩm đổi mới sáng tạo.
0:00 / 0:00
0:00
Tham quan khu trưng bày của ngành y tế tại Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023.
Tham quan khu trưng bày của ngành y tế tại Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023.

Tham gia triển lãm ngành y tế muốn chuyển tải thông điệpCung cấp dịch vụ y tế trên nền tảng dữ liệu số”, giới thiệu công việc và một số thành tựu trong lĩnh vực công nghệ và thông tin y tế. Đó là tổ chức xây dựng, vận hành khai thác cơ sở dữ liệu về y tế, nền tảng số y tế và các hệ thống thông tin quản lý ngành y tế; Thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế và bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng; Đào tạo bồi dưỡng, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế theo quy định của pháp luật... Điều này có thể giúp tiếp cận với các đối tác trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp đang triển khai các hoạt động y tế số.

VIIE2023 cung cấp cơ hội để thiết lập quan hệ và hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, và các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực y tế và công nghệ. Từ việc quảng bá các sản phẩm/dự án liên quan tới triển khai các nền tảng số, cơ sở dữ liệu y tế... để thu hút sự quan tâm từ các tổ chức trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính và công nghệ, từ đó thiết lập, ký kết các thỏa thuận hợp tác hoặc các dự án chung trong tương lai.

Nhiều dịch vụ y tế đã được cung cấp trên nền tảng dữ liệu số ảnh 1

Giới thiệu các sản phẩm, thiết bị mới phục vụ theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho người dân

Tham gia VIIE2023, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia đã giới thiệu nhiều kết quả đang triển khai như tái cấu trúc, chuyển đổi hạ tầng công nghệ thông tin thành hạ tầng số thống nhất, ổn định, linh hoạt, áp dụng công nghệ điện toán đám mây đáp ứng yêu cầu của việc triển khai các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu lớn của ngành y tế. Xây dựng Trung tâm Dữ liệu y tế của Bộ Y tế hiện đại, có quy mô đảm bảo việc triển khai các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu và các hệ thống liên quan phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành ngành; kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành y tế với trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia cũng đang đẩy mạnh triển khai các nền tảng số y tế, trong đó tập trung thúc đẩy triển khai các nền tảng: hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; quản lý tiêm chủng; hồ sơ sức khỏe điện tử; quản lý trạm y tế xã.

Trung tâm cũng phát triển dữ liệu số quốc gia tạo nền tảng cho triển khai Chính phủ số, bảo đảm cung cấp dữ liệu số cho các dịch vụ công trực tuyến, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa các cơ quan nhà nước, cung cấp các bộ dữ liệu mở có chất lượng và giá trị khai thác cao theo quy định của pháp luật để triển khai Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; tạo lập kho dữ liệu số ngành y tế đáp ứng các yêu cầu về kết nối, chia sẻ tài nguyên thông tin và dữ liệu.

Nhiều dịch vụ y tế đã được cung cấp trên nền tảng dữ liệu số ảnh 2

Tham quan khu giới thiệu các sản phẩm chăm sóc sức khỏe

Ngành y tế xác định, lấy người dân là làm trung tâm, lấy nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử là cốt lõi để tập trung số hóa dữ liệu sức khỏe của người dân trên cơ sở thúc đẩy triển khai bệnh án điện tử, hình ảnh số y khoa, các ứng dụng phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc và cung cấp, chia sẻ dữ liệu cho các nền tảng số y tế nhằm phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.