Nghệ An thông qua mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập

NDO - Tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết “Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026”.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, đối với vùng thành thị gồm các phường, xã thuộc thành phố Vinh; các phường, xã thuộc các thị xã: Cửa Lò, Thái Hòa, Hoàng Mai (không bao gồm các phường, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; thị trấn các huyện đồng bằng), mức thu học phí của ba cấp: mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2022-2023 là 300.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2023-2024 là 315.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2024-2025 là 330.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2025-2026 là 345.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với vùng nông thôn, các xã thuộc huyện đồng bằng (trừ xã thuộc vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền) mức thu học phí của cấp mầm non, trung học cơ sở năm học 2022-2023 là 100.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2023-2024 là 105.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2024-2025 là 110.000 đồng/học sinh; năm học 2025-2026 là 115.000 đồng/học sinh/tháng. Riêng cấp học trung học phổ thông là 200.000-210.000-220.000- 230.000 đồng/học sinh/tháng theo từng năm học nêu trên.

Đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi (các phường, xã thuộc huyện, thị xã thuộc vùng đồng bằng dân tộc và miền núi; các xã thị trấn thuộc huyện miền núi và các xã, thị trấn thuộc huyện vùng cao), mức thu học phí của cấp mầm non, trung học cơ sở năm học 2022-2023 là 50.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2023-2024 là 52.000 đồng/học sinh; năm học 2024-2025 là 54.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2025-2026 là 56.000 đồng/học sinh/tháng. Riêng cấp học trung học phổ thông là 100.000-105.000-110.000-115.000 đồng/học sinh/tháng theo từng năm học nêu trên.

Mức thu học phí học trực tuyến đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 bằng 80% mức học phí học trực tiếp.

Quy định mức hỗ trợ tiền đóng học phí học trực tiếp cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026.

Cụ thể, đối với vùng thành thị, một học sinh sẽ được hỗ trợ trong 4 năm học (từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026), tương ứng 310.000-315.000-330.000-345.000 đồng/tháng; vùng nông thôn là: 100.000-105.000- 110.000-115.000 đồng/học sinh/tháng; vùng dân tộc thiểu số và miền núi là: 50.000-52.000-54.000-56.000 đồng/học sinh/tháng.

Mức hỗ trợ tiền đóng học phí học trực tuyến cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 bằng 80% mức hỗ trợ học phí học trực tiếp.

Nghị quyết này quy định đối với mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026.

Đối tượng áp dụng là trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục thuộc tỉnh Nghệ An quản lý; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Việc ban hành mức thu học phí mới thay thế mức thu hiện hành là hết sức cần thiết, phù hợp với thực tiễn và đúng quy định của pháp luật.

Mức thu học phí đang áp dụng thực hiện đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An không còn phù hợp, mức thu học phí giữa các cấp học có sự khác biệt quá lớn, chưa bảo đảm tính công bằng trong tiếp cận giáo dục, chưa phát huy đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để chia sẻ gánh nặng với ngân sách nhà nước và tăng kinh phí chi hoạt động tối thiểu cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.